Vốn đầu tư công tăng gấp đôi, TP.HCM quyết tâm giải ngân 95% trong năm 2023

Năm 2023 TP.HCM được phân bổ 70.000 tỉ cho vốn đầu tư công, bao gồm vốn trung ương và địa phương, cao gấp hai lần so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. TP.HCM quyết tâm đặt mục tiêu giải ngân đạt trên 95% số vốn này.

Đó là một trong những giải pháp nhằm cải thiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công được UBND TP.HCM nêu trong báo cáo Chính phủ kết quả giải ngân đầu tư công năm 2022 và giải pháp cho kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2023 TP.HCM được phân bổ 70.000 tỉ cho vốn đầu tư công, bao gồm vốn trung ương và địa phương, cao gấp hai lần so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Đây là một thách thức rất lớn đối với công tác điều hành và thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, nhưng cũng là cơ hội đế TP phát huy tính năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của mình.

TP.HCM được phân bổ 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023, đây là thách thức cũng là cơ hội để TP phát huy tính năng động sáng tạo – Ảnh: LÊ VĂN DŨNG

Nhìn lại những bài học kinh nghiệm trong năm trước, UBND TP đã đề ra các giải pháp nhằm cải thiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023. Theo đó, TP đã đề xuất nhiều cơ chế mạnh mẽ nâng cao hiệu quả đầu tư công và xã hội hóa đầu tư trong dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54.

Đáng chú ý với một số đề xuất quan trọng như cho phép HĐND TP được chủ động bố trí ngân sách địa phương nguồn chi đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Cùng với đó, phân cấp cho UBND TP quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương…

TP đề xuất bố trí toàn bộ vốn cho cấu phần bồi thường của tất cả các dự án có trong danh mục kế hoạch trung hạn. Từ đó làm cơ sở hoàn thành thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả cho người dân.

UBND TP cũng đặt mục tiêu quyết tâm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư công, phấn đấu giảm ít nhất 30% so với quy định. Cùng với đó là đề xuất quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư đối với từng nhóm dự án cụ thể.

“UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo công tác giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. TP phấn đấu kết quả giải ngân năm 2023 đạt trên 95%”, báo cáo nêu.

Giải ngân đầu tư công 2022 chỉ đạt 71,3%

Trước đó, với kết quả tỉ lệ giải ngân không như kỳ vọng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nhận trách nhiệm trước Thủ tướng và đề xuất hạ một bậc thi đua năm 2022.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 1-2023, tổng số vốn giải ngân đầu tư công TP.HCM đạt khoảng 26.600 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 71,3% tổng kế hoạch vốn được giao. Tỉ lệ giải ngân vốn giữa các tháng không đồng đều, vốn giải ngân chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm, chiếm tỉ trọng đến 56% tổng số vốn giải ngân trong năm.

Đồng thời, tồn tại nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện đúng theo kế hoạch giải ngân. Nhiều chủ đầu tư chưa đảm bảo được tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 86% trở lên, gồm 63/92 cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án. Trong đó có 9 đơn vị có tỉ lệ giải ngân từ 80 – 86%, 23 đơn vị có tỉ lệ giải ngân từ 50 – 80% và 31 đơn vị giải ngân dưới 50%.

Lê Văn Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *