Ra ngõ gặp hoa hậu, tại ai?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu hiện thực năm qua một số địa phương cấp phép hoa hậu thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng “ra ngõ gặp hoa hậu” khiến xã hội ngao ngán.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với một số điểm cầu ngày 22-12.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị – Ảnh: Lê Văn Dũng

Phải quan tâm thật đến văn nghệ sĩ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành văn hóa tiếp tục kiên nhẫn, cần mẫn đắp bồi những lớp phù sa văn hóa, vì những mục tiêu lâu dài chứ không phải chỉ chạy theo những sự vụ cấp bách.

Phó thủ tướng cho rằng người làm văn hóa phải mạnh mẽ, sáng tạo. Lâu nay ngành văn hóa có “truyền thống” tưng tửng, cần khắc phục.

Ông dẫn ví dụ hiện nay chính Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng không có đủ điều kiện an ninh để trưng bày các bảo vật quốc gia cho nhân dân chiêm ngưỡng, phải cất kho, 5 năm qua vẫn chưa chuẩn bị xong cho việc xây bảo tàng mới.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo ngành văn hóa tăng cường phối hợp với bộ, ngành, đoàn thể khác, như chuyện xử lý rác thải ngành văn hóa cũng có nhiệm vụ tích cực vận động, vì trách nhiệm với thế hệ tương lai.

“Chúng ta đang ăn phúc đức của tổ tiên, phải bồi phúc đức để thế hệ sau được hưởng phúc đức của chúng ta”, ông Đam nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên của người đương thời, và ngành văn hóa phải tham gia vận động thay đổi nhận thức, hành vi.

Phó thủ tướng cũng nhắn nhủ lãnh đạo ngành văn hóa quan tâm thật lòng tới giới văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Hiện nay chính sách đãi ngộ văn nghệ sĩ còn rất bèo bọt.

Hay chuyện tinh giản biên chế trong hoạt động nghệ thuật, sáp nhập các đơn vị nghệ thuật có đặc thù khác nhau vào một đoàn, đang bất cập, nghệ sĩ rất tâm tư. Ông lưu ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phải bàn bạc lại câu chuyện sáp nhập, tinh giản bộ máy này với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Lê Văn Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *