Hướng Dẫn Chơi Phong Thần Cách Đơn Giản Nhất – Phần 1

Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm cày cấp cũng như cày tiền game phong thần cho những bạn nào mới chơi hay chơi lại và muốn kiếm cho mình 1 khoảng thu nhập và đam mê với game này:
NV Từ A đến Á dành cho các bạn mới chơi và muốn hoài niệm 🙂
MỞ ĐẦU: CÁC NHIỆM VỤ KIỀM ĐỒ FULL CHO MỌI NGƯỜI
Chào mọi người! Sau đây mình sẽ chia mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút ít về kinh nghiệm kiếm đồ của mình. Áp dụng cho tất cả các phái nhé.

Xét 2X
– Chân, Đai, Đầu kiếm được nhờ nhiệm vụ Thu thập Đại phu tân thủ thông. Hên xui nhưng cấp nhỏ làm thì tỷ lệ ra cao hơn.
– Phi phong và Áo : Có thể kiếm qua nhiệm vụ Giải Nguy (cấp 21) – Đại phu tân thủ thôn. Nếu nó cho FF thì bạn mua áo ở ngoại hoặc săn boss Cửu linh Tam sơn sẽ có

XÉT 4X : CÁC BẠN NHỚ LÀM ĐÚNG THEO MÌNH CHỈ THÌ MỚI ĐC ĐỦ XÉT.
Mũ: nhiệm vụ sư đồ
Đai: nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Chân: nhiệm vụ VTT cấp 2
Phi phong và Áo làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả – Ứng tiêm thương
Lưu ý: Khi làm nhiệm vụ này: làm thành công 10 lần mới đc 1 món đồ 4x, cấp 37 nó mới nhận đồ – dưới 37 là nhận kinh nhiệm. KHUYÊN: Đầu tiên bạn phải chọn lấy FF sau đó bạn mới chọn lấy Áo. Nếu lần đầu bạn chọn Áo thì lần sau nó vẫn cho Áo.
=> Nhiệm vụ Hộ hoa đến cấp 50 là hết.
Hướng Dẫn Chơi Phong Thần Cách Đơn Giản Nhất – Phần 1. Ảnh: Mikal Atieno

XET 6X
Chân + Đai + Mũ làm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long cát công chúa – Diêu trì
Phi phong: làm nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Áo: làm Nhiệm vụ VTT 5.

XET 8X:
Mũ : nhiệm vụ Thiên cương hồn
Chân: nhiệm vụ 85
ÁO: nhiệm vụ VTT cấp 8
Đai: nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Phi phong: nhiệm vụ Chiến trường Thương – Chu (Không biết có mở không)
….
Góp ý: Cấp 8X 9X thì rất ít game thủ mặc nguyên xét Full 5 món. Họ thường kết hợp như sau:
Đạo sĩ : Chân + mũ + đai thông thiên + FF Thái ất + áo cam 7x.
Di nhân: Áo + đai + mũ Lam điêu + FF giác thú + chân thông thiên (đạo sĩ)
Giáp sĩ: Mũ + áo + đai + chân Khai thiên + FF Tinh cang.

XET 10X:
Chân: nhiệm vụ 92
Đai: Nhiệm vụ Tống Tửu ( NV này có thể làm đc 3 món: Chân, đai, đầu)
Đầu : Nhiệm vụ Giang sơn cựu y
Áo: Nhiệm vụ Đông Doanh
Phi phong : Nhiệm vụ VTT cấp 10.

————————-
Chương 1: CÁCH CÀY CẤP ÍT TỐN TIỀN.

Mở F11 bạn sẽ nhìn thấy 2 mục để biết nhiệm vụ:
mục ĐIỂN NHIỆT là nhiệm vụ tuần hoàn
mục DẪN PHỤ là nhiệm vụ hỗ trợ theo từng cấp.
TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 12 : Làm các nhiệm vụ xung quanh tân thủ thôn của mình, vào PT mở chế độ bình quân thì EXP sẽ được hưởng từ người khác đứng gần. Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

TỪ CẤP 12 ĐẾN CẤP 19: 
Cấp 12 : Có nhiệm vụ Thu thập ở Thủ Khố.
– Hướng dẫn nhiệm vụ thu thập: Tìm kiếm 10 nguyên liệu (2 loại) theo yêu cầu của Thủ Khố. KHUYÊN: Nên tạo nhiều acc nhỏ làm lấy nguyên liệu và trả nhiệm vụ sau 3phút khi hết hỗ trợ – lưu ý: Nhiệm vụ thu thập từ cấp 12 đến cấp 26 là hết cho EXP, trên cấp 26 chỉ cho liễu mộc.
Cấp 15 : Nếu bạn có sư phụ thì có thể đến võ sư của phái mình nhận nv Trừ yêu
Cấp 16: Có thêm nhiệm vụ Giáo huấn ở Tạp hóa thương
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

CẤP 20 ĐẾN CẤP 25: Nhiệm vụ chủ lực: Thu thập tân thủ, Giáo huấn, Quay càn khôn, Hộ hoa sứ giả.
– Hướng dẫn làm nhiệm vụ Hộ hoa sứ giả: Nhận ở Ứng tiêm thương triều ca, bạn có thể tổ đội hoặc làm một mình tùy ý. Ngày tối đa 5 lần (2 lần miễn phí và 3 lần mất nguyên liệu thu thấp 10cái/1lần). Làm 10 lần sẽ đc 1 món 4X (tham khảo ở phần kiếm đồ để biết rõ hơn)
KHUYÊN: Nên chọn Như hoa ở Mục dã.
– Cấp 25: có thêm nhiệm vụ Bảo thương – đi buôn 
KHUYÊN: Từ cấp 25 đến cấp 40 nên làm ở Triều ca vì nó là khu vực địa lý gần các điểm khác.
– Cấp 25 bắt đầu xuất hiện NV chủ tuyển riêng cho từng phái
=>Thường xuyên mở 2 mục trong F11 lên sẽ cập nhật thêm nhiệm vụ.

CẤP 26 ĐẾN CẤP 29: Nhiệm vụ chủ lực: Bào thương, Hộ hoa sứ giả, Quay càn khôn, Giáo huấn.
Cấp 29: Nếu đã bái sư có thể nhận nhiệm vụ thám hiểm Hoang mạc (Thổ hành tôn)
LƯU Ý: NẾU BẠN CHỊU KHÓ LÀM NHIỆM VỤ TRONG BẢNG DẪN PHỤ Ở F11 THÌ NGÀY ĐẦU TIÊN CÓ THỂ LÊN CẤP 30 ĐẤY.
Mikal Atieno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *