Công ty cấp nước tự đào đất của dân, người dân nói gì?

Một vụ việc gây tranh cãi về việc sử dụng đất đã nảy sinh tại khu Công Nghiệp Dầu Giây, nằm tại tỉnh Đồng Nai, và đang khiến cộng đồng địa phương bất bình. Sự việc này liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa nước sạch vào khu công nghiệp, nhưng đã gây ra mâu thuẫn với việc sử dụng đất và cây trồng của người dân.

Trong quá trình triển khai dự án đưa nước sạch vào khu Công Nghiệp Dầu Giây, một công ty cấp nước đã tiến hành đào bỏ những khu vực đất đai mà họ cho rằng cần phải tháo dỡ để làm đường ống nước. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã nảy sinh khi công ty cấp nước chưa thương lượng hoặc đền bù cho chủ đất và những người dân mất trồng cây điều trong khu vực này.

Công ty cấp nước tự ý đào cây của dân gây ra bức xúc. Ảnh: Lê Văn Dũng

Ngày 26/12, UBND Thị Trấn đã can thiệp vào tình hình và yêu cầu dừng lại việc đào bỏ đất đai và cây trồng của người dân. Công ty cấp nước được yêu cầu thương lượng và đền bù cho chủ đất trước khi tiếp tục triển khai thi công dự án.

Công ty cấp nước tự ý đào cây của dân gây ra bức xúc. Ảnh: Lê Văn Dũng

Vụ việc này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng địa phương. Một số người ủng hộ việc đưa nước sạch vào khu Công Nghiệp Dầu Giây nhưng đồng thời cũng nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Trong khi đó, có những người cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng hơn và cần phải được hoàn thành mà không bị trì hoãn.

Mâu thuẫn giữa việc phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ quyền của người dân về đất đai là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự cân nhắc và thảo luận chặt chẽ. UBND Thị Trấn hiện đang thúc đẩy việc thương lượng và đền bù để tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan.

Lê Văn Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *