Có bất công khi TP.HCM xin 28000 tỉ đồng nhưng chỉ nhận được 2000 tỉ

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương đang tìm cách tăng cường nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, TP.HCM lại gặp phải nhiều khó khăn trong việc xin được đủ ngân sách.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại hội nghị giải trình. Ảnh: Trần Quang Lâm

Gần đây, TP.HCM đã nỗ lực xin hỗ trợ ngân sách trị giá 28.000 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu chống dịch, giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới đời sống người dân. Tuy nhiên, trong phiên họp của Chính phủ, chỉ có 2.000 tỉ đồng được chấp thuận.

Điều này khiến nhiều người dân và các cơ quan chức năng của TP.HCM vô cùng bức xúc, cho rằng việc giới hạn ngân sách chống dịch của TP.HCM là không công bằng. Theo một số chuyên gia kinh tế, việc giới hạn ngân sách của TP.HCM sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Nhiều người dân và chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, Chính phủ cần xem xét lại việc hỗ trợ ngân sách cho TP.HCM, giúp đỡ thành phố này có đủ tài nguyên để chống dịch bệnh hiệu quả và giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới đời sống người dân.

Trần Quang Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *